Plastové korálky. UPOZORNENIE: Z dôvodu spôsobu spracovania plastov môžu byť konce a hrany niektorých korálkov nezačistené.