Sklenené korálky s popraskaným vzhľadom - praskačky/KRAKL korálky